pers - Zondagochtendblad - 970323

Vacuüm Cultuurnetwerk: berichten in de persZondag 23 maart 1997 - Zondagochtendblad - pagina 7

Geest Nicolaas Beets waart nog rond bij Dichterskring Alkmaar

Midden in het centrum van Alkmaar ligt een zeer oude Theekoepel alwaar de beroemde dichter Nicolaas Beets ooit zijn dichterskring had. Maar hier komen eens per maand nog steeds dichters samen. Vereniging Dichterskring Alkmaar bestaat uit een gem�leerd gezelschap van ongeveer 20 leden die maandelijks elkaars werk beluisteren en bespreken. Ze hebben allen een grote voorliefde voor de poëzie. Kennelijk heeft Nicolaas Beets zijn sporen aldaar nooit uitgewist.


Bittere Mei

de lente is de droefste tijd
voor wie alleen is en de liefde heeft gekend
hoe bitter is de mei in eenzaamheid
als je verlaten bent van je gemis
vervuld en van je schuld
gaat het seizoen van tederheid en groen
traag in onvruchtbaarheid aan je voorbij

de wereld is in feestelijke doen
de bossen zijn in 't nieuw gestoken
mij is het hart gebroken
de lente is de droefste tijd
eenzaam in mei de bitterheid

(Eric G. Koch)

Een avond bij de dichterskring Alkmaar is veelzeggend én inspirerend. Onder het genot van dampende koffie en eigengemaakte appeltaart vertellen de leden enthousiast over de dichterskring die op 13 juni 1984 werd opgericht. Agatha Bekker, voorzitter van de kring, licht toe: "Het idee is ontstaan vanuit cultureel centrum De Vest. Marian van Zetten had er een expositie over poëzie en kunst. Zelf was ik al aangesloten bij een kring in Waterland. Toen we bekeken of een dergelijke kring ook hier haalbaar was, bleek dat er veel belangstelling voor was. Poëzie leefde en leeft nog in Alkmaar".

Meteen komt ook het probleem van zo'n tien jaar geleden op tafel. "We hadden toen nog geen regels, geen leidraad. Daardoor werd soms keiharde en persoonlijke kritiek op de dichters geuit. Dat moest veranderen, omdat de dichter nu eenmaal vrij moet zijn in hetgeen hij of zij wenst te schrijven. Op een avond hebben we daarom de statuten van de poëzie opgesteld. Ieder nieuw lid wordt geacht deze statuten, uiteraard in dichtvorm, door te lezen en in het achterhoofd te houden. Respect voor ieders uiting, daar draait het om," zegt Agatha. Hierop pakt één van de leden de statuten erbij en begint te lezen. Het gedicht heet 'Poëzie is een eeuwig scheppend ritme' en komt in het kort erop neer dat er geen één perfect gedicht bestaat, maar dat de dichter zijn gedachten en gevoelens uit waarvoor respect moet worden getoond. Agatha: "Professionele dichters bestaan dus ook niet! Elk gedicht is een persoonlijke creatie".

Gelukkig is het onderlinge respect wel gegroeid in de loop der jaren. Het wordt dan ook doodstil wanneer actief lid én oud-journalist van De Telegraaf, Eric G. Koch, zijn nieuwste gedicht 'Bittere Mei' met donkere stem aan de anderen voorleest. Ook daarna valt er een korte stilte. Gelukkig is het onderlinge respect wel gegroeid in de loop der jaren. Het wordt dan ook doodstil wanneer actief lid én oud-journalist van De Telegraaf, Eric G. Koch, zijn nieuwste gedicht 'Bittere Mei' met donkere stem aan de anderen voorleest. Ook daarna valt er een korte stilte. Agatha reageert: "Heel mooi. Eric bijvoorbeeld had vroeger een totaal andere stijl. Zijn gedichten waren bijna allemaal journalistiek geschreven. Het is prachtig om te zien hoe iemands dichtkunst in de loop der jaren kan veranderen". Dan vult de vice-voorzitter Ton Verplanke aan: "Ik geef zelf workshops. In het begin schrijven de meeste mensen heel stuntelig. Maar door de ontwikkeling, inspiratie én het plezier, kan iemand binnen de kortste keren de mooiste regels schrijven.

Ook hebben we, door de gedichten, elkaar op een heel persoonlijke manier leren kennen. De vrouw van één van onze leden, Jan Veenstra, bijvoorbeeld kan zelfs onderscheiden wie wat heeft geschreven". De Dichterskring Alkmaar is heel actief qua publicatie van het geschreven werk. Zo wordt zelf drie keer per jaar een eigen gids uitgegeven, worden gedichten op een lokale radiozender voorgelezen en zijn er eens in de zes weken voordrachtsmiddagen 'Cantina Architectura' waarbij poëzie en muziek centraal staan. Enkele dichters doen bovendien mee aan het poëziefestival, het Poëetmaal, dat op 17 mei in de Grote Kerk van Alkmaar wordt gehouden. Enkele leden zullen dan, weliswaar individueel, zichzelf aan het publiek presenteren."Naar aanleiding van overleg met de organisatoren mogen we als gehele dichterskring ook een half uur optreden. Maar dat moeten we nog onderling bespreken.

Toch vinden we het jammer dat we niet nauwer bij de gehele organisatie van dit poëziefestival zijn betrokken. Want bij zulke grootse activiteiten als het Poëetmaal, daar horen wij ook beslist bij", zeggen de leden tenslotte bijna in koor.
Welkom

Vacuüm Cultuurnetwerk Alkmaar - 2017