pers Alkmaar-op-Zondag - 9807

Vacuüm Cultuurnetwerk: berichten in de persAlkmaar-op-Zondag - juli 1998

Alkmaarse dichters dichterbij ....

ALKMAAR - In het hart van het diepgroene Alkmaar-Noord bewoont Harry Verstappen een huis, geheel van poëzie vervuld. In zijn woning, dorps-romantisch verscholen achter jong geboomte en hoge struiken, liggen honderden dichters opgeslagen. Zijn gigantische stemmenarchief van met zorg geregistreerde bandjes, is de oogst van jarenlange wekelijkse uitzendingen van zijn eigen radiozender 'Radio Vrede', de enige specifieke poëziezender in de regio, wat zijn 'formule' betreft misschien wel in heel Nederland. "Poëzie geeft je leven meer diepte en meer inhoud ", zegt de oud-hovenier in gemeentedienst, donker, levendig, tegen de vijftig, maar in zijn praten een enthousiaste jongeling. "Trouwens", zo gaat hij door, "Als ik de poëzie niet had ontmoet en daarmee de kunstzinnige onderwerpen in het algemeen, zou deze zender al lang niet meer bestaan. Alle particuliere zenders die je omstreeks de jaren tachtig in de alternatieve sfeer had, zo'n 40, 50, zijn verdwenen. Of uit de lucht gehaald, want het was nu eenmaal verboje, óf zelf afgeknapt. Alleen onze Radio Vrede leeft nog, vooral dankzij de poëzie". Harry's ommezwaai van het uitzenden van jazz en de betere pop naar het dichterscircuit kwam op 17 mei 1991, een historische datum die hij nooit zal vergeten. Verstappen had uit nieuwsgierigheid aan de Dichterskring Alkmaar toestemming gevraagd opnamen te mogen maken bij een literaire zondagmiddag-met-muziek. Het was meteen goed en wat hem betrof meteen raak ook. Nadien heeft Harry met zijn opnamespullen nooit meer bij de literaire middagen ontbroken. Poëzie stond voorop in de programma's van zijn zender die voortaan Radio Vrede zou heten, omdat zij stond voor vrede en verdraagzaamheid en het hooghouden van ideële waarden.

Muziek
'Radio Verstappen' bracht in de loop der jaren reeksen voordrachten door dichters uit alle windrichtingen, literaire lezingen, interviews en niet te vergeten muziek uit de hele wereld, Afrika, Azië en Australië incluis. Ook van zijn huidige gesprekspartner Eric G. Koch, oud-journalist, samensteller van deze rubriek, berusten heel wat banden met voor de microfoon uitgesproken gedichten in Harry's reusachtige verzameling, en er zijn voorbereidingen gaande om hem de eer te doen genieten van een integrale uitzending. Harry Verstappen ís Radio Vrede. Zelf plaatst hij dankbaar zijn medewerkers op een voetstuk. Wil Vrijman, de veelzijdige, Bart Koers, techneut en geluidenverzamelaar, Paul Hergaarden, rechterhand en ideeënman, maar hij is zelf duidelijk de ziel van de club. "Harry lééft ervoor", zegt Paul Hergaarden, de rustige maar toch diepgravende interviewer van Radio Vrede, vol respect.

Studio
Harry, wiens woning aandoet als een radiostudio, is niet getrouwd. Wel heeft hij een jarenlange relatie gekend, waarvan hij het verbreken nog altijd betreurt. Maar het leven gaat nu eenmaal door en het uitzenden ook. Zijn zender is eenmaal door de overheid uit de lucht gehaald, maar dat is misschien slechts een gebaar geweest, voor de vorm. Zijn apparatuur behield hij en in al de jaren nadien liet men hem ongemoeid. Waarschijnlijk gedoogt men Harry en zijn 'illegale zender' wegens het ideële karakter ervan. Radio Vrede. Radio Vrede zendt uit: iedere zondag-op-maandag van 21.00 uur 's avonds tot de volgende morgen 06.00 uur. Golflengte 104.30 FM (niet op de kabel). Harry heeft inmiddels zoveel poëzie gehoord, opgenomen en uitgezonden, dat hij ook zelf besmet is geraakt met het dichtersvirus. Natuurlijk wil hij zich niet op één lijn plaatsen met de grote jongens uit de dichtersstal van Agatha Bekker, maar volgens kenners zijn er een aantal aansprekende verzen uit zijn ganzenveer gekomen.

'Alkmaar op Zondag' biedt u er hierbij één aan, dat dezelfde titel draagt als zijn unieke radiostation: 'Vrede'


'Vrede'

Kom dans met mij
Naar de velden van de vrede
Door de dalen van het geweld
Maak met mij wegen
Over de toppen van de bergen
Door de pracht van de sneeuw
Langs gletscherijs
Tot het dooit in sprankelend water
Kom dans met mij
Langs de plaatsen van macht en crimineel
geweld
Naar de velden van de vrede
Kom dans met mij
En maak wegen van liefde
En denk niet aan het geld ...

Harry Verstappen
Welkom

Vacuüm Cultuurnetwerk Alkmaar - 2017