pers - Helderse Courant - 991124

Vacuüm Cultuurnetwerk: berichten in de persNoord-Hollands Dagblad - Helderse Courant - 24-11-1999

Cultureel evenement in gebouw Neptunus Loge


□ Sjoerd van Berkel maakte deze 'Chinese boot in de ochtend'.

Van onze verslaggever

DEN HELDER - De Odd Fellows houden het komend weekeinde een bijzonder cultureel evenement in het gebouw van de Neptunus Loge aan de Kanaalweg 158. De Linkgroep uit Alkmaar, met als gastkunstenaar Amsterdammer Bart van der Horst, exposeert schilderijen en tekeningen. Bovendien zijn er zowel zaterdag 27 als zondag 28 november optredens van de Fruitcompagnie. Hun werk bestaat uit het voordragen van gedichten, het maken van absurde, intieme, surrealistische muziek met een kwinkslag en het laten horen van soundscapes (muzikale landschappen), die onder andere in de omgeving van Den Helder en Wieringen zijn opgenomen. Zoals de naam al zegt is de Linkgroep een groep kunstenaars die in samenwerking schilderen, tekenen en ook muziek maken. De leden beschouwen kunst als levensversiering waarvan moet worden genoten.

De Linkgroep, die als Fruitcompagnie muziek en poëzie brengt op alle mogelijke podia, bestaat uit Sjoerd van Berkel, Felix Hogeboom en Jelle Bouwhuis. Van Berkel is dichter, neerlandicus, performer, zanger, schilder, pianist en musicalschrijver. Hogeboom is eveneens dichter; zijn werk wordt in allerlei ensembles voorgedragen. Verder presenteert hij radioprogramma's en literaire evenementen. Bouwhuis is muzikant en tekenaar. Zijn werk varieert van bouwkundige ontwerpen tot abstracties en strips. Als gitarist begeleidt hij de Fruitcompagnie akoestisch en elektrisch. Schilder Bart van der Horst werkt voornamelijk abstract, waarbij gedurende lange tijd het thema 'de ridder' de basis was. Dit thema is nog terug te vinden in de grote dynamiek van zijn werk. Door middel van de zogenaamde fragmentarische schilderwijze wordt de werkelijkheid in felle zwart omlijnde kleurvakken vertaald. Het culturele evenement, dat beide dagen van 10.00-17.00 uur duurt, is voor iedereen toegankelijk. De toegangsprijs bedraagt fl 5 en de opbrengst is bestemd voor de Stichting Nederlandse Gehandicapte Sporters.
Welkom

Vacuüm Cultuurnetwerk Alkmaar - 2017