radio vrede

Radio Vrede7 Oktober 2001 - Alkmaar op Zondag - pagina 56

Uitzending 'Nacht van de Vrede' bij Radio Miranda

ALKMAAR - Eerste uitzending 'Nacht van de Vrede' bij Radio Miranda, vandaag zondag 7 oktober vanaf 21.00u op FM 90.9 MHz op de Alkmaarse kabel. 'Nacht van de Vrede', een nieuw en eigenzinnig programma met kijk op personen en initiatieven in de creatieve marge van de samenleving. Radiomaken als onafhankelijk artistiek proces met aandacht voor proza en poëzie, muziek, geluidscollages, interviews en verslaglegging van culturele evenementen-in-de-marge. Zonder vooropgezette denk- of geloofsrichting. Diversiteit in creativiteit staat voorop. Klassiek, pop, jazz, experimenteel, wereldmuziek en een breed palet aan dichterlijke sferen: light verse, humor, satire, lyriek, drama en verfijnde esthetiek naast de banaliteit van het leven.
We zien elke uitzending als een totaalkunstwerk en proberen wekelijks onderscheiden sferen naar de huiskamer van de luisteraars te brengen. Er kan worden geput uit een omvangrijk archief met eigen geluidsopnames van evenementen, voordrachten, gesprekken en studiosessies: Literair programma Zaal 100, Het Woord in Ruigoord, Vrije Boekendagen, Jazzarchief, Muziek en poëzie bij Cantina Architectura in Alkmaar, experimentele producties van LINK-radiogroep. 'Nacht van de Vrede' wordt geproduceerd door het team van Radio Vrede uit Alkmaar en uitgezonden bij Radio Miranda (FM 90.9 MHz - Alkmaarse kabel - zondagavond v.a. 21.00u). Radio met gevoelswaarde voor kritisch publiek. Voor reacties: nachtvandevrede@radiomiranda.com.
Felix Hogeboom (Tilburg, 1965) is samensteller en presentator van het programma 'De Nacht van de Vrede' bij Miranda FM (kabel Alkmaar 90,9 MHz, internetbroadcast via shoutcast.com). Hij werkt in overleg met een medewerkersgroep bestaande uit Bart Koers, Wil Frayman, Harry Verstappen en achterban. Felix is tevens actief bij de initiatieven Fruitcompagnie en kunstgroep Vacuüm en is webmaster. Sinds 1990 ontplooit hij zich als dichter en essayist. Als nevenactiviteit wordt in groepsverband getekend en geschilderd.

Welkom

Vacuüm Cultuurnetwerk Alkmaar - 2017