bundel Van gedicht tot gedicht -1993

Vacuüm Cultuurnetwerk: Selectie uit bundel 'Van gedicht tot gedicht - compilatie 1991-1993'Victor Vogel / Van gedicht tot gedicht - compilatie 1991-1993 / Heiloo
1993 / © Victor Vogel (pseud.) / 48 blz. / gedichten - illustraties
/NUGI 310 / 12 ex.Treinobservaties

deze slang bergt grauw reptielen
in schemerlicht
koude ingewanden van zelfverzonken suffen
de vroege morgen ziet de ploeter van de avond
forensentrein

maar warme plek in wezenloze mensenrij
waar het vroege ochtendlicht
zijwaarts streelt een fijn gezicht
zuigt de prille morgen in
van jeugd nog niet gesmoord
je eigen glans
en ik weer blij

maar ook
het hart gesneden met status
carriërewaan
geplakt achter krantenpapier
onaanraakbaar
onbestaan
droom je stenen poppen
suizen aan diggelen
totdat alles stil
maar jouw pitje warmte
samen
in een lege trein
gewoon vrijen
samenzijn.


Stenen vrouw

Een vrouw geblutst
in steen getekend
toont haar onmacht door de tijd
de horizon die is geweken
de tand des tijds die kent geen spijt

een vrouw geblutst
in steen getekend
kijkt slechts terug
met smart vervuld
wat eens zoveel voor haar betekent
is nu in duisternis gehuld

een vrouw geblutst
in steen getekend
raakt de wereld niet meer aan
zo koud
zo kil ze is geworden
is haar leven uitgegaan

een vrouw geblutst
in steen getekend
herinnert ons aan die tijd
dat vaardige hand
van kunst doordrongen
haar beeltenis heeft ingewijd

een vrouw geblutst
in steen getekend
ze wacht tot haar versteende lijf
zal worden als het zand
door alle winden omgewoeld
terugkerend naar het land

een vrouw geblutst
in steen getekend
eens behoorde haar de aarde toe.
* Volledige tekst dichtbundel

* Informatie e-mail: felixhvb@planet.nl

Welkom

Vacuüm Cultuurnetwerk Alkmaar - 2017