home

Vacuüm Cultuurnetwerk is een multidisciplinair platform voor kunstbeoefening in de breedste zin van het woord. Lidmaatschap is mogelijk na uitnodiging door één van de leden van de kerngroep.

Vacuüm omvat de volgende disciplines:Bert van Baar bij expositie 50 jaar BukBuk in Oudheidskamer Heiloo,  zaterdag 2 april 2016

bertvanbaar-oudheiloo-160402-1.jpg          bertvanbaar-oudheiloo-160402-2.jpg
Bert van Baar met 'Kennemer ballade' van de Alkmaarse literator W.J. Hofdijk (1816-1888)

De expositie '50 jaar BukBuk' in Oudheidskamer Heiloo toont in vijf fotopanelen die elk een periode van ongeveer 10 jaar bestrijken de activiteiten die in de afgelopen decennia in het jongerencentrum plaatsvonden aan de hand van foto's van bands, bezoekers, festiviteiten, voorstellingen en muziekvereniging. Naast affiches van de vele popevenementen worden krantenberichten, jaarverslagen en notulen van de jongerenvereniging getoond. BukBuk was een belangrijke ontmoetingspek voor de Heilooër jongeren, het is jammer dat de deuren voorlopig gesloten blijven vanwege marktconforme huur die door richtlijnen van de landelijke overheid wordt afgedwongen.

Troubadour Bert van Baar maakt voor de gelegenheid een sprong in de geschiedenis en memoreert de armoe in de tuindersdorpen op de Kennemer en West-Friese zandgrond, veel teveel monden om te voeden en te schrale opbrengst van de grond, kostwinners verlieten de tuinbouw en gingen werken in de fabriek waardoor de gezinnen het beter kregen. Van Baar volgde in de jaren zeventig een studie Nederlands in Amsterdam en was betrokken bij de oprichting van het jongerencentrum in Sint-Pancras. De vooruitgang kwam in 1975 in de vorm van de stencilmachine. Via het langdurig verspreiden van gestencilde krantjes - de macht van het woord - werden de inwoners van Sint-Pancras warm gemaakt voor de komst van een jongerencentrum, de gemeenteraad was terughoudend maar uiteindelijk werd een niet meer in gebruik zijnde schuur aan de jongeren ter beschikking gesteld. Zo zal het overal wel zijn gegaan.

Veel burgers
waren bevreesd voor sodom en gomorra en problemen met drugs, alcohol en openbare orde werden voorzien. De ontwikkeling was echter niet meer tegen te houden en de jeugd eiste haar vrijheid op, de jongerencentra ontwikkelden zich tot poppodia waarna er een landelijke structuur van podia ontstond die kon rekenen op subsidie van de overheid. Professionele jongerenwerkers deden hun intrede. Jongerencentra waren inmiddels een notoire bron van geluids- en straatoverlast, de kosten van het jongerenwerk stijgen. Langzamerhand gaat het bestuurlijke roer om, wet- en regelgeving worden aangescherpt, een zero-tolerance-aanpak binnen de uitgaanssfeer van horeca en jongerencentrum vraagt de inzet van gediplomeerde portiers waardoor de exploitatiekosten stijgen, subsidies worden verminderd en centra moeten sluiten. Commerciële podia nemen de rol van de gesubsidieerde jongerencentra over, voor de nieuwe generatie jongeren bepalen deze meest grootschalige podia de uitgaanscultuur. Het jongerencentrum kan worden bijgezet in de geschiedenis, zoals inmiddels in Heiloo is gebeurd. De afdeling Welzijn van de gemeente suggereert een mogelijke herbestemming als cursuslocatie en verenigingsgebouw, de nieuwe huurders dienen het pand dan wel kostendekkend te kunnen exploiteren. Met de woorden van Bob Dylan 'times they are a changin''.

Felix Hogeboom


Welkom

Vacuüm Cultuurnetwerk Alkmaar - 2016